Obwieszczenie AU.6733.22.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.22.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR NR 203, 148, 194/20, 194/19, 195, 183, 182, 194/17, AM.1, OBRĘB JANKÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf