Obwieszczenie AU.6733.24.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.24.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA SIECI SN I NN W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM KOLIZJI W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, UL. ŁĄKOWA, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 78, 75/1, 76/2, 76/1, 77, 80/2, 81/4, 85/2, 88/2, 79, 65, ARK. MAPY 16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf