Obwieszczenie AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW W REJONIE ULIC KOŚCIELNEJ, WAWRZYNIAKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 86, 96, 98/2, 97/7, 97/6, 97/8, 97/3, 97/9, AM.12, dz. nr. 34, 26, 29/1, 29/4, 27, 28/1, 28/4, 29/3 30, 33, 35/1, AM.23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW .

Pobierz dokument - format pdf