Obwieszczenie AU.6730.94.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.94.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na BUDOWIE FERMY DROBIU O POCZĄTKOWEJ OBSADZIE 3287,2 DJP Z ZAPLECZEM WRAZ Z INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 6 I 7, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf