Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf