Uchwała Nr VII/39/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/39/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew
 
Pobierz teskt uchwały - format pdf