Zarządzenie Nr 125/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 125/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf