Obwieszczenie nr AU.6733.28.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.28.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ SN, BUDOWA LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, BUDOWA PRZYŁĄCZY KABLOWYCH NN, BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHORZEW I PIEKARZEW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR NR 90, 89 AM.11, OBRĘB PIEKARZEW, NR 55, 60, 54/3, 54/4, 56 AM.23, OBRĘB SUCHORZEW, NR 5/1, 18 AM.24, OBRĘB SUCHORZEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf