Uchwała Nr VII/40/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/40/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej na dz. nr 158/14, 158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach"
 
Pobierz teskt uchwały - format pdf