Zarządzenie Nr 128/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 128/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2016 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik nr 3 - format pdf