Zarządzenie Nr 132/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 132/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf