Zarządzenie Nr 139/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 139/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli atrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf