Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, ULICA SUCHORZEWSKA, NA TERENIE DZIAŁEK NR 98/2, 97/10, 97/11, AM.12, DZ. NR. 36, 35/1, 34, 33, 37/14, 37/13, 37/12, 37/10, 37/8, 37/7, 37/11, 37/9, AM.23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf