Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 07-09-2016

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 07-09-2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 22/2016 z dnia 7 lipca 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN wraz z przebudową linii niskiego napięcia zasilającej mieszkańców miejscowości Zawidowice na terenie działek nr 56, 62, 36, 57/2, 58, am. 56, dz. nr 89, 88, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145, am.2, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf