Zarządzenie Nr 135/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 135/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf