Zarządzenie Nr 138/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 138/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków egzekucyjnych za przejazd poborcy do zobowiązanego w związku z wykonywaniem czynności w zakresie egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf