Obwieszczenie AU.6733.35.2016 z dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM W UL. MARSZEWSKIEJ W PLESZEWIE na terenie działek nr 1327/5, 661/2, 660/1, 1421/3, 1420/1, 655/1, 656, 658, (am.11), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf