Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 

Pobierz tekst uchwały - format pdf