Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
Pobierz dokument - format pdf