Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.
 
Pobierz dokument - format pdf