Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 
Pobierz dokument - format pdf