Obwieszczenie AU.6721.55.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf