Obwieszczenie AU.6720.8.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf