Obwieszczenie AU.6721.58.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf