Zarządzenie Nr 153/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 153/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pobierz dokument - format pdf