Obwieszczenie AU.6733.32.2016 z dnia 28 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY ROLNEJ W PLESZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ULICZNEGO na terenie działek nr 3012/1, 3225, 3224, (am.34), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf