Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 28 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na terenie działek nr 36, 25/1, 25/12, 25/13, 40/8, (am.3), obręb Lenartowice, gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf