Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 29 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 29 września 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W GRODZISKU GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 160, 200, 158/3, 158/4, 152, 150, 143 AM.3, OBRĘB GRODZISKO, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf