Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały XXXII/230/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przystąienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.
 
Pobierz tekst uchwały - format pdf