Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 3 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 3 października 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf