Zarządzenie Nr 154/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 154/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Referacie Podatków i Opłat.

Pobierz dokument - format pdf