Zarządzenie Nr 156/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 156/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf