Zarządzenie Nr 165/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 165/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizacji nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf