Obwieszczenie AU.6733.34.2016 z dnia 7 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.34.2016 z dnia 7 października 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM W UL. ŚW. DUCHA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 636/2, 634, 633, 632/3, 632/5, 630/1, 630/7, 630/9, 630/10, 627/1, 627/2, 2782/1, 2782/4, 2782/5, 2782/6, AM.11, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf