Obwieszczenie AU.6733.35.2016 z dnia 7 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.35.2016 z dnia 7 października 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM W UL. MARSZEWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1327/6, 661/2, 660/1, 655/1, 656, 658, AM.11, I DZ. NR 1421/3, 1420/1, 1419/2, AM. 10, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf