Zarządzenie Nr 172/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016r.

Zarządzenie Nr 172/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w dniu 20 października 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf