Zarządzenie Nr 171/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 171/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 133/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania czynności nadzorczych nad żłobkami lub klubami dziecięcymi.

Pobierz dokument - format pdf