Zarządzenie Nr 173/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 173/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf