Obwieszczenie AU.6733.32.2016 z dnia 21 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.32.2016 z dnia 21 października 2016 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Rolnej w Pleszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” na terenie działek nr 3012/1, 3225, 3224 am.34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf