Obwieszczenie AU.6733.41.2016 z dnia 26 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.41.2016 z dnia 26 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR. 22/1, 22/8, 22/7, 22/6, 22/5, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 19, 18, 24, am.2, OBRĘB KORZKWY, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf