Zarządzenie Nr 162/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 162/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobiez dokument - format pdf