Obwieszczenie AU.6733.44.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15kV – usunięcie kolizji NA TERENIE DZIAŁKI NR 291/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf