Zarządzenie Nr 160/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 160/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf