Zarządzenie Nr 167/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 167/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny urządzeń na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew dla potrzeb ewidencji księgowej.

Pobierz dokument - format pdf