Zarządzenie Nr 182/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 182/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - WPF - format pdf 

Pobierz dokument - wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf 

Pobierz załącznik - projekt uchwały - format pdf 

Pobierz załącznik - opis przyjętych wartości do WPF - format pdf