Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 36, 25/1, 25/12, 25/13, 40/8, ARKUSZ MAPY 3, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf