Protokół nr XVII/2016 z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r.

Protokół nr XVII/2016 z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r.