Uchwała nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pobierz dokument - format pdf