Uchwała nr XVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego znak: KNI. 4131.1.206.2016.2 z dnia 20.06.2016 r. orzekające nieważność uchwały Nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf