Uchwała nr XVIII/221/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/221/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. nr 16/885/2016 stwierdzającą nieważność w części uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf